Radio och tv får mest av svenskarnas tid, de ägnades 31 respektive 28 procent av genomsnittsanvändarens medietid som ligger på 5 timmar och 41 minuter.

Därefter kom internet med 9 procent och dagstidningarna fick 8 procent av tiden. Cd-lyssnande och bokläsande tog 6 procent vardera.

Men fler öppnar dagligen en dagstidning än antalet som kopplar upp sig mot internet. En genomsnittlig dag i Sverige 2005 tittade 86 procent på tv, 81 procent läste en dagstidning, 74 procent lyssnade på radio. 42 procent använde internet men nästan lika många, 41 procent läste en tidskrift, 38 procent läste en bok och 35 procent lyssnade på cd.

Sedan 1997 har andelen som surfar dagligen ökat från 21 procent till 42 procent. Men skillnaderna i internetanvändning är stora i olika åldersgrupper och olika utbildningsgrupper.

I gruppen 15 till 24 år går 54 procent dagligen in på internet och stannar där i snitt 90 minuter. För ålderspensionärer är motsvarande siffror 15 procent och 48 minuter.

Bland högutbildade använder 53 procent internet dagligen mot 21 procent av de lågutbildade.

Mediebarometern är en årlig studie som genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet.