Det är SAP som har frågat 450 it-chefer och andra beslutsfattare i Sverige, Danmark, Norge och Finland om dataanalys. Det handlar inte om SAP-kunder, utan om ett urval ur den totala populationen. Respondenterna återfinns på stora företag och myndigheter.

Hela 81 procent av de svenska deltagarna i undersökningen anser att dataanalys är mycket viktigt för deras företag. Men när det gäller hanteringen av stora datavolymer, vilket kallas big data, ligger svenskarna i lä. Medan 41 procent av svenskarna anser att analys av stora datamängder är mycket prioriterat anser hela 63 procent av danskarna det.

Bland skälen att analysera stora datamängder anges lönsamhetsanalyser oftast. 40 procent av de tillfrågade gör det. Andra populära anledningar är kostnadsminskningar med 37 procent, samt ökad försäljning och ökad maknadseffektivitet som båda anges av 29 procent.