På onsdagen röstade EU-parlamentet mot det omdiskuterade Actaavtalet med stor majoritet. Röstsiffrorna blev 478 mot och 39 för och 165 ledamöter avstod från att rösta. Det innebär att det globala handelsavtalet nu officiellt är dött.

Actaavtalet är ett globalt handelsavtal som var tänkt att reglera immaterialrätt, det vill säga både patent och upphovsrätt. Avtalet har fått mycket uppmärksamhet, både i media och bland internetaktivister, eftersom det inledningsvis förhandlades fram i hemlighet bakom stängda dörrar, men när ett första utkast av avtalet läckte ut på internet visade det sig att avtalet innehöll en hel del radikala förslag. Bland annat att fanns förslag om att operatörer skulle hållas ansvariga för vad deras kunder gör på nätet. Många oroade sig att konsekvensen av det skulle bli att användare stängs av från internet om det misstänks syssla med piratkopiering.

Bara de senaste månaderna har många svängt i frågan om Actaavtalet. Så sent som i slutet av januari hade avtalet ratificerats, alltså skrivits under, av inte mindre än 22 medlemsländer. Då var det mycket som pekade på att avtalet skulle godkännas även i EU-parlamentet, men sen dess har flera kritiska röster höjts mot avtalet och opinionen vände. I mitten av juni slogs spiken i kistan för Acta i praktiken ner då fem av EUs utskott rekommenderade parlamentet att rösta nej till avtalet, däribland det viktiga utskottet för internationell handel.

Fakta

Acta är ett handelsavtal som reglerar immaterialrätt, till exempel patent och upphovsrätt. Till stor del handlar avtalet om otillåtna kopior av fysiska varor, men även om upphovsrätt i digitala sammanhang.

Avtalet förhandlades fram mellan företrädare för EU, USA och nio andra länder.