Actaavtalet har röstats ner i Europaparlamentet med en förkrossande majoritet. Röstsiffrorna bokfördes till 478 mot, 39 för och 165 avstod från att rösta. Sverige har totalt 20 mandat i Europaparlamentet.

Så här röstade svenskarna:

Ja:
Ingen svensk ledamot röstade för avtalet.

Nej:
Kent Johansson (C)
Olle Schmidt (FP)
Cecilia Wikström (FP)
Marita Ulvskog (S)
Olle Ludvigsson (S)
Åsa Westlund (S)
Göran Färm (S)
Anna Hedh (S)
Jens Nilsson (S)
Mikael Gustafsson (V)
Carl Schlyter (MP)
Isabella Lövin (MP)
Christian Engström (PP)
Amelia Andersdotter (PP)

Avstod:
Gunnar Hökmark (M)
Christofer Fjellner (M)
Anna Ibrisagic (M)
Marit Paulsen (FP)
Alf Svensson (KD)

Frånvarande:
Anna Maria Corazza Bildt (M)

Protokollet är ännu inte slutgiltigt justerat. Det kan därför ske vissa förändringar i efterhand, men oftast är det justerade protokollet identiskt med det ojusterade.