När programmeringsspråket Javascript omtalas handlar det ofta om att ordna detaljer i användargränssnitt på webbsidor. Men nu utökas användningsområdet för språket snabbt. Det handlar inte minst om att skriva serverprogram.

Här kommer ramverket och mjukvaran Node.js som är baserat på Javascript in i bilden. Det är avsett för att skriva program som körs på servrar, vilket man har erfarenhet av på konsultföretaget Duva, som finns i Lidköping och Göteborg.

– Vi gjorde nyligen en chattapplikation för Lidköpings kommun. Först tänkte vi använda PHP för serverdelen, men upptäckte att Node.js passar bra, säger Robert Lidberg, grundare av Duva.

Robert Lindberg uppskattar att det gick tre gånger snabbare att arbeta med Node.js än vad det skulle ha gjort med språket och miljön PHP. I projektet lade man ner ungefär 16 timmar på den del som skrevs med Node.js. Det innebär alltså en besparing på 32 timmar.

Även för mängden kod uppskattar Robert Lidberg att förhållandena är de samma mellan Javascript med Node.js och PHP. Mängden kod blir alltså bara en tredjedel med Node.js. Mängden kod i sig är kanske inte viktig, men en mindre mängd kod kan innebära enklare underhåll och vidareutveckling, på grund av att komplexiteten blir lägre.

Förutom de här fördelarna lyfter Robert Lidberg fram att det blir enklare att förstå strukturen för en applikation när samma språk används både på klient och server. Möjligheten att välja var en viss del av en applikation ska köras, på klient eller server, ökar när samma språk används i båda miljöerna.

Det blir dessutom enklare för dem som börjar med webbdesign att ta steget till att utveckla applikationer, eftersom de ofta skaffar sig åtminstone grundläggande kunskaper om Javascript under designarbetet. Att Node.js är baserat på Javascript innebär också att kommunikationen mellan utvecklare och webbdesigner förenklas.

– Prestanda blir mycket bra med Node.js, realtidsuppdatering är ett exempel.

Node.js passar bra för att utveckla applikationer med många samtidiga användare, med höga krav på prestanda. Att prestanda blir bra beror bland annat på hur serverresurser hanteras. Det går helt enkelt åt lite serverresurser per användare. Node.js passar inte bra för satsvis bearbetning, så kallade batchapplikationer.

Fakta

Ramverket och mjukvaran Node.js är baserat på Googles Javascriptmotor V8. Det finns en inbyggd webbserverdel i Node.js, men det går även att använda tillsammans med andra webbserverprogram.