Peter Sunde, som är en av dem som dömts i Pirate Bay-målet, lämnade in en nådeansökan till Sveriges regering i maj. På onsdagen publicerade han även ett brev som skickats med nådeansökan, där han förklarar varför han anser sig oskyldig, på sin blogg.

I brevet pekas förundersökningsledaren specifikt ut som en stor anledning till varför han anser sig vara orättvist dömd. Bland annat ska han ha försökt påverka vilken advokat Peter Sunde skulle välja efter att han delgivits misstanke om brott.

”Han ger mig ... tipset att ta första bästa advokat, då det är bråttom att få det gjort. Han tillägger också att jag bör 'skippa att välja en hotshot-advokat från Stockholm' så att hans ärende inte fördröjs ännu mer”, skriver Peter Sunde i brevet.

Förundersökningsledaren som pekas ut är densamma som dagen innan förundersökningen officiellt lämnats in fick en ny anställning hos det amerikanska produktionsbolaget Warner Brothers, som indirekt var en av Peter Sundes motparter i rättegången.

Peter Sunde liknar förhören vid ”en scen ur en dålig film” och berättar att förundersökningsledaren skrikit åt Sunde när han svarat ”inga kommentarer” på en del av frågorna. Han anser att förundersökningsledarens hantering av ärendet svärtar ner Sveriges rykte internationellt.

”Sverige har ett rykte om att vara ett land med hög moral, utan korruption och med ett sunt förnuft som guide för rättvisan. I mitt fall har man åsidosatt dessa regler”, skriver han.

Peter Sunde blev tillsammans med de tre medåtalade, Fredrik Neij, Gottfried Svartholm Warg och Carl Lundström, fällda i Stockholms tingsrätt i april 2009 för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Något Peter Sunde anser vara ett påhittat brott.

”Brottsrubricering[en] liknar närmast 'medhjälp till medhjälp till möjligt brott'. Ingen av de gissade huvudbrotten kunde ens härledas till svensk jurisdiktion” skriver han.

Fakta

I januari 2008 väcktes åtal mot Pirate Bays grundare och rättegången inleddes den 16 februari 2009. Rättegången kantades av en rad kontroverser, bland annat anklagades domaren i målet vara jävig och skulle därför bytas ut. Något som tingsrätten inte ansåg.

Tingsrätten fällde de åtalade för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och påföljden sattes till ett års fängelse och sammanlagt 30 miljoner kronor i böter.

Domen överklagades till Svea hovrätt, som även valde att fälla de åtalade. Hovrätten sänkte dock fängelsestraffen, men höjde bötesbeloppet till sammanlagt 46 miljoner kronor.

En överklagan till Högsta domstolen lämnades in, men domstolen, som är Sveriges högsta rättsinstans, avslog överklagan och fastställde därmed hovrättens dom.