Den franska senaten antog på torsdagen ändringarna i ett lagförslag som fått stark kritik från många håll, bland andra datortillverkaren Apple som kallat det "statligt sponsrad piratkopiering".

Lagförslaget rör upphovsrätt och fildelning och som det var formulerat från början skulle Apple och andra företag som använder drm-teknik ha tvingats ge information till konkurrenter om hur systemen fungerar.

Men Apple har vägrat dela med sig av sitt kopieringsskydd och har istället satt hård press på de franska lagstiftarna och nu väljer alltså senaten att lätta på kraven och stryka den punkt som kräver att köpt digital musik ska gå att spela på alla spelare.

Ändringen innebär att Apple kan fortsätta sin verksamhet i Frankrike och slipper licensiera drm-tekniken Fairplay till någon annan tillverkare.

Den punkt i förslaget som innebär att personer som döms för illegal fildelning ska få betala 38 euro i böter per nedladdning står fortfarande kvar utan ändringar.

En kommitté ska nu skriva ihop den slutgiltiga texten i lagförslaget som omarbetats i flera omgångar sedan det lades fram julen 2005.