Thinkfree klarar av att läsa och spara i Microsoft Office-format. Men sajten kan även skapa pdf eller publicera webbsidor som automatiskt läggs upp på användarens konto där alla kan komma åt dokumentet.

Dessutom kan ett fåtal personer dela på ett dokument där alla kan läsa och redigera samma fil.

Tjänsten har två redigeringslägen. Ett enklare som startar snabbt då det använder Ajax. Sedan finns ett mer komplett redigeringsläge som inkluderar engelsk stavningskontroll. Det bygger på Java men då behöver fler komponenter laddas ner.

Lagringsutrymmet är generöst tilltaget. Varje användare får en gigabyte, men med begränsningen att ingen fil kan vara större än 10 megabyte.

I skrivande stund ligger tjänsten nere några timmar för underhåll.

Källa: Digi.no

Läs mer hos Thinkfree