En nationell plattform som ska samla tillgängliga öppna data ska lanseras, enligt ett regeringsbeslut i dag. En första pilotversion av plattformen, som ska gå under namnet Öppnadata.se, ska vara lanserad senast i slutet av 2012. Innovationsmyndigheten Vinnova har fått i uppdrag att ta fram en plattform och stå för vidareutveckling under de kommande åren.

– Öppnadata.se ska bli en innovationsportal som underlättar för de som vill bygga produkter och tjänster, till exempel i form av appar, baserat på de öppna data våra myndigheter sitter på. Vi ska förädla vår gemensamma digitala egendom och se till så att den blir nyttig och användbar för oss som medborgare, säger it- minister Anna-Karin Hatt i en kommentar.

Plattformen ska främst samla offentliga öppna data, men man är inte främmande för privata data, berättar Erik Borälv, handläggare på Vinnova.

– Det är viktigt att visa på att det här blir en samlad portal. Det ska också bli lättare att kunna dela arbete, kunskap och tekniska verktyg mellan varandra på ett bra sätt, säger Erik Borälv.

Liknande portaler för öppna data finns tillgängliga i flera länder inom EU, exempelvis Storbritannien. Erik Borälv välkomnar nu att regeringen fattat sitt beslut.

– Vi tycker att det är välkommet. Öppna data är något som många pratat om under den senaste tiden nu börjar man presentera lite lösningar. Det visar att det är lite mer verkstad, säger Erik Borälv.

Plattformen bör ha tre funktioner, enligt regeringen:

• En gemensam tjänstekatalog för publicerade öppna datakällor.
• En öppen katalog med de tjänster och appar som har utvecklats med hjälp av resurser från ovanstående tjänstekatalog.
• En gemensam utvecklingmiljö för utvecklare.

Projektet är en del av regeringens arbete med en e-förvaltningsstrategi. Vid dagens sammanträde har man även fattat beslut om e-beställningar och e-posttjänsten Mina meddelanden. Med e-beställningarna, som införs 2013, räknar man med att spara 3,2 miljarder över nio år. Mina meddelanden ska användas för att säkerställa säker e-post mellan myndigheter, företag och privatpersoner.