Tidigare planerade man att utvärdera 500 ansökningar åt gången – den planen har man nu slopat, för att istället utvärdera och presentera resultaten av ansökningarna samtidigt. 1900 ansökningar om nya toppdomäner skickades in till Icann.

Planen att utvärdera toppdomän-ansökningarna 500 i taget möttes av kritik, eftersom tiden då resultaten kunde presenteras skulle variera stort. Övriga delar av utvärderingsprocessen ska dock fortsätta som tidigare.

Det är inte första gången som Icann ändrar delar av ansökningsprocessen för nya toppdomäner. Från början hade man för avsikt att dela upp ansökningsomgångarna genom att de sökande fick delta i ”digitalt bågskytte”. De sökande fick välja en tid, som skulle vara måltavla, och det hela gick ut på att så nära den utvalda tiden som möjligt klicka på en stämpelklocka. Den metoden skrotade man i slutet av juni.

Icann tar nu in kommentarer på hur man ska lösa uppdelningen av vilka toppdomäner som får godkännas först, då inte mer än 1000 toppdomäner får gå live under ett år.

IDG News.