Yammer, som enklast kan beskrivas som ett slags Facebook eller Twitter för intern användning inom företag, lägger till en funktion som mäter de anställdas känslor i olika inlägg på det sociala nätverket. Yammer har inlett ett samarbete med mjukvaru-utvecklaren Kanjoya som ska leverera tjänsten.

De som väljer att använda den nya tjänsten kommer att se en ny informationspanel i adminläget som beskriver med vilka känslor som anställda tar emot ett besked. Exempelvis kan ett företag se hur de anställda reagerar på besked om hälsoförmåner.

Det nya verktyget kan skilja på 80 känslor och det ska gå att se vilka som har störst påverkan på känsloläget på ett företag. Dessutom ska man kunna se hur känsloläget skiljer sig mellan olika geografiska platser och avdelningar inom företagen.

Rob Koplowitz, analytiker på Forrester Research, tror att satsningen är positiv. "Sociala nätverk för företag växer och då blir det allt viktigare att kunna skilja ut det relevanta".

Microsoft köpte nyligen Yammer för 1,2 miljarder dollar. Många förutspår att Yammer kommer att bli integrerat med flera Microsoftprodukter som Lync, Office och Dynamics. Den integrering mellan Yammer och Sharepoint som redan finns förväntar man sig ska bli ännu starkare.

IDG News