Affärssystemleverantören Epicor har länge levt i skymundan. Nu sticker vd:n Pervez Qureshi ut hakan – målet är att fördubbla omsättningen på fem år, med bland annat en hårdare satsning på hyrtjänster.

– Ökningen ska både ske med tillväxt av egen kraft och genom förvärv. Vi ska bli en global ledare på medelstora affärssystem, inom tillverkning, handel, distribution och tjänster. Programuthyrning blir en avgörande del av allt vi gör, säger han i en intervju med IDG News.

Just nu är Epicors omsättning från hyrtjänster försumbar. Företaget har i dagsläget ungefär 200 kunder inom hyrtjänster. Satsningen startar med en hyrtjänst för Epicor Express, ett affärssystem för småkunder.

– Epicor Express är ett sätt att testa om vi är redo för värdbaserade tjänster, produktsupport, prislistor och paketering. Vi lanserade hyrtjänsten nyligen i USA och fortsätter i Europa och Asien under de kommande månaderna, säger Pervez Qureshi.

Därefter planerar företaget att klättra upp mot de mer mer avancerade hyrtjänsterna, med affärssystem på Microsofts molnplattform Azure. Hela Epicor-plattformen ska erbjudas som hyrtjänst, både i standard- och i storföretagsversioner.

I fjol fusionerades Epicor med företaget Activant och det sammanslagna företaget kallar Pervez Qureshi för "det nya Epicor".

– Epicor har traditionellt varit globalt, samt inriktat sig på tillverkning och tjänster, med orientering på tillväxt och entreprenörsanda. Activant var USA-baserat, branschorienterat och med en inriktning på effektiva processer och att göra vinst, snarare än att växa.

Därför kompletterar företagen varandra, säger Pervez Qureshi:

– Vi har låg överlappning på marknadssidan och har inte haft märkt av de problem som ofta uppstår i samband med fusioner: där två företag går ihop och ett måste avgå med segern.

I dagsläget har Epicor cirka 4 000 anställda och planerar att öka personalstyrkan kraftigt i år.

– Framför ökar vi på sälj och marknad, men ska även anställa fler konsulter och utvecklare. Hittills har vi anställt 600 personer och ska upp i 1 000 nyanställningar fram till slutet av bokslutsåret.

Fakta

I fjol slogs Epicor ihop med Activant Solutions av den nye ägaren Apax Partner, en affär värd cirka 2 miljarder dollar. Sedan tidigare är Epicor ägare till bland annat det svenska affärssystemet Scala, som köptes 2004. Företaget hade cirka 4 000 anställda vid årsskiftet. Årsomsättningen för den senaste tolvmånadersperioden ligger på cirka 860 miljoner dollar.

... att ägas av ett riskkapitalbolag, i stället för att vara börsnoterat:
– Tidshorisonterna blir längre. Vi är fortfarande inriktade på att klara kvartals- och årssiffrorna. Men det handlar inte om att vända på varenda slant, utan vi har fokus på att öka värdet av våra tillgångar, så om fem ska företaget vara mer värt och göra en högre vinst.
– När jag tidigare ledde Activant, så leddes det av två riskkapitalbolag, varav inget tog ut någon vinst under den tid de ägde oss.

... den nära relationen till Microsoft och planerna på att flytta till dess molntjänst Azure, samtidigt som företaget konkurrerar med Microsofts affärssystem Dynamics ERP:
– Vi är två stora företag, varav inget är monolitiskt. Microsoft har en infrastruktursida och en programsida. Vår relation är nära och bygger på tillit.
– Vi börjar med Express och gör det tillgängligt, sedan tittar vi Azure för större volyminstallationer och därefter kan vi tänka oss att gå mot andra plattformar för infrastruktur. Just nu är fokus att köra på Azure.