Den amerikanska handelskammaren, FTC, har godkänt en uppgörelse som tvingar Facebook att införa bättre skydd för användarnas integritet. Uppgörelsen gäller anklagelser om att Facebook fört användarna bakom ljuset genom att inte följa sina användaravtal.

Den nya uppgörelsen betyder att Facebook måste få användarnas uttryckliga godkännande innan tjänsten kan dela med sig av användarnas information ”utanför användarnas integritetsinställningar”.

Uppgörelsen noterar även att Facebook har nekat till FTCs anklagelser och gör inget erkännande om skuld.

FTC har tidigare anklagat Facebook för att ha lovat användarna att deras information är skyddad, men har trots det vid upprepade tillfällen delat med sig av användarnas privata information.

– Uppgörelsen kräver att Facebook vidtar flera åtgärder för att leva upp till sina löften i framtiden. Tjänsten måste informera användarna klart och tydligt om vilken information som kan komma att delas, samt specifikt fråga om användarnas tillåtelse att använda deras information, säger FTC i ett utlåtande.

Enligt FTC gagnar uppgörelsen allmänheten då det gör att Facebook nu riskerar civilrättsliga stämningar om företaget skulle ägna sig åt vilseledande affärsmetoder.

En talesperson för Facebook meddelar att företaget är nöjt med att uppgörelsen nu har godkänts av FTC.

IDG News