Peter Tallung, krönikör i CS, pekar dock på en annan källa till sådan kunskap som är värd att lyftas fram ännu mer: källkoden i produktionssystemen.

Han kallar det arkeologi vilket handlar om att gräva fram värdefull kunskap.

Det finns både verktyg och metodik för arkeologisk verksamhet – konceptet kallas för application mining.
Med det kan man inte bara få svar på enstaka frågor utan även återskapa kompletta specifikationer för it-stödets as-is-läge. Detta kallas reengineering.

Verktyg och metodik innebär att det kan göras helt utan förkunskaper om verksamhet eller applikation.

Inom Sogeti har vi genomfört flera reengineeringsprojekt utan att belasta kundens nyckelpersoner. I de fall då nyckelpersonerna har slutat eller då kunskapen om systemens inre struktur och processer gått förlorad av andra anledningar är application mining den effektivaste lösningen.

Mats G Danielsson
it-arkitekt, Sogeti Sverige