Enligt flera leverantörer måste it-cheferna i många företag tänka om. Trots mantrat de senaste åren om affärsorientering, så lever många it-chefer kvar i en monopolvärld, där de betraktar sig som den enda teknikleverantören till den egna organisationen.

– It-cheferna måste sluta erbjuda en samling av olika teknikverktyg och i stället börja bygga fabriker som levererar de flexibla tjänster som användarna behöver, säger Chuck Hollis, som är global produktmarknadschef på lagringsföretaget EMC, till IDG News.

– It-avdelningarnas roll har förändrats, men många av dem startade från början som rena monopol, säger han.

Eftersom användarna i dag kan välja själva, så är risken större än någonsin att de kringgår it-avdelningen och bara tar sitt kreditkort och själva köper vad de behöver. Hans råd till it-avdelningarna att bli konkurrenskraftiga tjänsteleverantörer.

– Det handlar inte om att leverera teknik, utan om att hitta nya sätt att leverera tjänster, säger Chuck Hollis.

It-avdelningen måste gå från att vara ett kostnadscenter, som får en klumpsumma pengar tilldelad, till att bli en värdegenerator som spelar roll för affärsutvecklingen.

– Framåtriktade it-avdelningar kommer att äga relationen till kunderna och bygga eller mäkla de tjänster som behövs, säger Chuck Hollis.

Att utsätta sig för öppen konkurrens handlar om att kunna leverera låga priser och nya projekt snabbt, utan de "typiska sex månaderna, 60 anställda och en budget i 6 miljoner dollar-klassen". Ett sätt att bli effektivare är att utsätta sig för ständiga jämförelser, i form av benchmarking, mot konkurrensutsatta företag på marknaden.

– Antingen så samarbetar man med dem, eller så konkurrerar man med dem. Här måste det finnas en hälsosam spänning mellan produktionen och konsumtionen, så som fallet är på många andra håll.

Enligt Chuck Hollis måste it-cheferna själva se till att omvandlingen sker och inte vänta på att resten av företaget kräver förändring.

– It-avdelningen måste bli en mäklare av tjänster, vilket för många är en väldigt ovan modell att leverera it, säger han.

Trender som virtualisering och molnet kräver också att it-avdelningen börjar ta in ny kompetens, från molnarkitekter och administratörer till säkerhetsexperter och specialister på datacenterhantering i molnbaserade miljöer.

– Tiderna har aldrig någonsin tidigare varit ljusare för it-proffsen. Branschen ändras mot att bli en informationsekonomi och it-cheferna måste ta alla chanser de kan att komma bort från kulisserna till styrelserummen.

Fakta

Enligt Andrew Dutton, som är Asienchef på VMware, så måste fler it-avdelningar konkurrensutsätta sig och börja betrakta sig som interna tjänsteleverantörer.

– De måste kunna kasta ut sådant som inte fungerar längre och våga fatta beslut som bygger på kommersiellt kalkylerade risker, säger han.

Att kunna förändra sig innebär att våga sluta göra saker som inte gynnar det egna företaget.

– Det är ofta väldigt svårt för it-avdelningarna. Det gäller att kunna säga "nej, det kommer inte att fungera", säger han.

Enligt framtidsforskaren Tim Longhurst, så blir rena kostnadsaspekter av it mindre intressanta och i stället så blir det förmågan att formulera visioner som avgör vem som lyckas bäst som it-chef.

– Vad händer på marknaden och vilka möjligheter finns? De som förstår tekniken måste bli organisationens visionärer. Ingen förändring kommer att ske utan påverkan.