Saudiarabien ber dommännamnsorganisationen Icann att underkänna ansökningar avseende nya toppdomäner som gay och wine.

Icann meddelar att organisationen har fått in totalt 1 930 ansökningar om nya toppdomäner, varav 911 från USA och 675 från Europa. Ansökningarna gäller registrering av nya toppdomäner med egna tilläggsnamn, som Icann öppnade för i våras.

Länder som anser sig påverkade av de nya domännamnen har rätt att yttra sig och be Icann att underkänna ansökningarna. Den möjligheten utnyttjas av Saudiaraiens kommunikations- och it-kommission, CITC, som är landets lagstiftande it-myndighet.

Motiveringen att inte godkänna gay-domänen är att homosexualitet enligt landet inte förenligt med ett antal länders kultur, moral eller religion och därför kan uppfattas som stötande. Landet vill även underkänna en vin-toppdomän, eftersom landet anser att det handlar om "ämnen som skadar den allmänna ordningen och moralen och som är förbjudna inom ett antal religioner och kulturer". Saudiarabien ber även Icann att underkänna ansökningarna om toppdomänerna porn, sexy, bar och bible.

Synpunkter på ansökningarna har även kommit in från andra håll, exempelvis på en ansökan om att registrera toppdomänen patagonia, som gäller en geografisk region som inte bör kunna kontrolleras av enskilda företag.

Icann meddelar samtidigt att perioden för kommentarer på ansökningar om nya dommännamn utökas 45 dagar, fram till den 26:e september. Först därefter kommer beslut om vilka toppdomäner som godkänns.