”Vår kapacitet har inte hängt med”. Det är budskapet som Telia lämnat i såväl tidningsinsändare som på den egna Facebook-sidan. Den explosionsartade ökningen av mobil datatrafik i Telias och Tele2:s gemensamt ägda 3g-nät har inneburit att kunderna börjat knorr. Nu har Telia sett sig tvungna att gå ut och förklara läget.

– Mobildatatrafiken i Telias nät ökade med 50 procent förra året. Det är väldigt mycket. Vi påbörjade redan då arbetet med att förstärka våra nät, säger Nicholas Rundbom, pressansvarig för Telias mobilitetstjänster.

Ökningen var större än vad man från Telias sida inledningsvis hade räknat med.

– Vi visste att trafiken skulle öka, men ökningen blev större än vad vi trodde och vi kom i otakt med de ökande kraven. Alla de saker vi gör nu hoppas vi ska bidra till en bättre upplevelse för kunderna, säger Nicholas Rundbom.

Telia arbetar nu intensivt med att stärka upp kapaciteten berättar han. I hälften av Telias 3 500 3g-master arbetar man med att stärka kapaciteten, samtidigt som man bygger 120 nya master. Även 2g-nätet ska stärkas. Men det största hoppet är det nya 4g-nätet, som nu byggs ut.

– 4g-nätet är en nyare teknik och kapaciteten blir bra mycket större. Det tror vi kommer att räcka, säger Nicholas Rundbom.

I takt med att allt fler även går över till utrustning som använder 4g menar Nicholas Rundbom att trycket på 3g-nätet lättar.

– Det funkar tillfredsställande i dag, men vi behöver bygga ut nätet och det är precis ett sådant arbete som pågår. Det är ett väldigt stort jobb, säger Nicholas Rundbom.

Telias insändare till Arbetarbladet.