Operativsystemet är testat i den version som är avsedd för bland annat tillverkare och partner, så kallad rtm-release to manufacturing.

Windows 8 markerar för Microsoft en helt ny inriktning, med gränssnitt för både plattor och skrivbord. Därmed är operativsystemet både plattbaserat och möjligt att känna igen för Windows-användarna. Där har Microsoft, ur ett utvecklarperspektiv, gjort en bedrift.

Men ur användarperspektiv är Windows 8 ett misslyckande. Nya användare som gillar det tryckvänliga Metro-gränssnittet riskerar att fastna i de gamla Windows-kommandona som finns kvar. Tidigare Windows-användare blir förvirrade av att navigera mellan olika inställningar och appar. Det är likt Windows 7, men vissa funktioner är borttagna.

Åttan har visserligen kvar några av sjuans fördelar: hanterbarhet, säkerhet och integrerat antivirusprogram, samt kompatibilitet med mängder av program. Men problemen med att använda operativsystemet är stora.