Polisen gör de närmaste åren en rejäl satsning på nyutveckling och beslutade därför i fjol att upphandla en strategisk partner för nyutveckling. Avtalet ska gälla i tre år men kan förlängas ett år i taget i ytterligare tre år – totalt alltså sex år. Visserligen ska den stora utvecklingssatsningen enligt planen avslutas 2015, men genom att lägga på ytterligare tre år vill Polisen försäkra sig om att utvecklingsprojekten verkligen slutförs.

Förra sommaren beräknade Polisen det totala värdet på affären till 1,2 miljarder kronor och räknade med att ha ett avtal klart i november., men upphandlingen har dragit ut på tiden. Först i början av sommaren fick Accenture tilldelningsbeslutet i konkurrens med Tieto, IBM och Capgemini. något avtal är inte skrivet än eftersom upphandlingen är överprövad och därmed inte formellt avslutad.

Upphandlingen är en del av den sourcingstrategi som Polisen presenterade för ett drygt år sedan och där även it-support för pc och skrivare, leverans av generell och standardiserad it och avveckling av it pekas ut som lämpliga att upphandla.

Fakta

Målet med utvecklingssatsningen är att förse Polisens verksamhet med ett bättre verksamhetsstöd och samtidigt effektivisera.

Tidigare gick 90 procent till drift och underhåll och bara 10 procent till utveckling, men 2015 ska proportionerna ha ändrats till 70 procent mot 30.