Grunden till anmälan är att Glocalnet anser att Telia missbrukar sin dominerande ställning inom bredband. Telia äger alla telestaioner samt kabeln till hushållen och detta utnyttjar företaget för att hämma konkurrensen menar Glocalnet.

De villaägare som har bytt från Telia till Glocalnet förlorar pengar på grund av att Telia använder sig av en selektiv och diskriminerande prissättning riktad till Villaägarnas medlemmar. Detta på bekostnad av sina övriga kunder och Glocalnet.

Telia är också enligt Glocalnet ovilligt att utveckla sina bredbandserbjudanden till sina konkurrenter förutom på de platser där de blivit tvingade till det på grund av att de fått stödpengar från kommunen.

Enligt Glocalnet är Telias svar på kritiken mot dominansen att ett systemfel har uppstått som inte går ihop med Riksdagens beslut att det svenska telenätet ska vara tillgängligt för alla på lika villkor.