System som bygger på taligen­känning testas just nu på flera myndigheter runt om i landet. Allt eftersom tekniken blir bättre växer intresset framförallt hos yrkesgrupper som läkare, tandläkare och poliser.

Fördelarna är tydliga. Många slipper skriva för hand och sparar tid på det, andra gör händerna fria och kan arbeta effektivare.

Utskriftskön försvann
På en vårdcentral i Borås där läkarna börjat diktera direkt in i datorn i stället för att spela in på band har väntetiden för utskrifter sjunkit från två veckor till en dag.

– Väntetiden har helt försvunnit och gjort att informationen sprids snabbare samtidigt som sekreterarna får tid över till andra arbetsuppgifter. Det här är en fantastisk förändring för oss, säger läkaren Dag Bjurklint.

Även inom Polisen är man mycket nöjda med tester som gjorts. Där används systemet för att automatisera utskrifter av förhörsprotokoll, rapporter och brev.

Thomas Bernklint på Ekobrottsmyndigheten är entusiastisk och räknar med stora tidsbesparingar när mycket av dubbelarbetet försvinner.

– Våra utredare slipper en stor del av pappersarbetet och som det ser ut nu så kommer vi att satsa på det här i större skala.

Monotont arbete fösvinner
Thomas Bernklint tycker också att det handlar om en förbättring av arbetsmiljön. Många monotona moment vid skrivbordet försvinner när man kan luta sig tillbaka och läsa in en text i stället för att skriva för hand eller på datorn.

Svensk forskning inom tal­teknologi tar efter en tid i skymundan ett steg i rätt riktning. Forskare vid Centrum för talteknologi vid KTH i Stockholm har utvecklat en teknik för taligenkänning som är särskilt anpassad för användning i bullriga miljöer som utryckningsfordon, flygplan och byggarbetsplatser. Förväntningarna är stora på produkten som lanseras under året av avknoppningsföretaget Veridict.

– Vi utmanar på allvar de stora drakarna som i praktiken äger marknaden i dag, säger Alexander Seward som forskar på talteknologi och berättar att man inlett samarbeten med flera stora företag och myndigheter.

Växande marknad
Veridicts produkt kan registrera användarens röst i en miljö där det mänskliga örat inte ens kan uppfatta en annan person på en meters avstånd.

Analysföretaget Gartner beräknar att den globala marknaden för talteknologi kommer att växa från 120 miljoner dollar i år till 180 miljoner om fem år.

Fakta

Vid kriminaljouren i Malmö används ett system där poliserna läser in anteckningar via mikrofon till dator och direkt får upp texten på skärmen.

Tandläkare som infört liknande lösningar uppger att de hinner med upp till tre extra undersökningar per dag genom att låta datorn sköta skrivandet.