Det mesta pekar uppåt för Spotify. Under 2011 omsatte bolaget 188 miljoner euro, motsvarande 1,55 miljarder kronor, enligt bokslutet för moderbolaget i Luxemburg som CS tagit del av. Det är en rejäl ökning från de 610 miljoner kronor Spotify omsatte under 2010.

av bokslutet framgår det tydligt att merparten av användare inte genererar några större pengar. Vid årsskiftet hade Spotify 32,8 miljoner användare, varav 2,6 miljoner betalande kunder. Övriga kör gratisversionen som får sina intäkter från reklam. De betalande kunderna, 7,9 procent av kundstocken, stod för hela 83,5 procent av bolagets totala intäkter.

Nedbrutet på intäkt per användare blir det hela än mer synligt: Under 2011 drog Spotify in 497 kronor per betalande användare men bara 7,5 kronor per gratisanvändare.

Tillväxten på intäktssidan sker i allt väsentligt just hos de betalande kunderna. Intäkterna från prenumerationer har ökat med 300 procent mellan 2010 och 2011, medan intäkterna från reklam bara ökat med 30 procent. Därmed står det klart att det är i konverteringen av gratiskunder till betalande prenumeranter som Spotifys utmaning ligger om intäkterna ska fortsätta att öka.

En mindre del av intäkterna, som dock ökar snabbt, är försäljningen av nedladdningsbara musikfiler. Nedladdat omsatte 28 miljoner kronor 2011, mot drygt en miljon året före.

Spotify gjorde en nettoförlust på 375 miljoner kronor 2011, att jämföras med en förlust på 235 miljoner kronor 2010. Orsaken till den ökade förlusten var, enligt bokslutet, investeringar i personal, internationell expansion och programutveckling.

Av bokslutet framgår också att Spotifys vd Daniel Ek kvitterade ut ersättningar för 1,5 miljoner kronor under 2011.

I maj uppgav New York Times att den senaste värderingen av Spotify ligger på 4 miljarder dollar, eller 27 miljarder kronor.

Spotify, genom Malin Cumzelius som är pressansvarig för Spotify i Norden, lämnar i ett mejl till CS följande kommentar:

”Att erbjuda både en gratis- och en betaltjänst har varit avgörande för vad vi har åstadkommit hittills, både i att bekämpa piratnedladdning och för att övertyga miljontals människor att betala för musik. Spotify har över 15 miljoner aktiva användare runtom i världen, varav 4 miljoner är betalande. Det är fenomenalt för en musiktjänst som fortfarande är relativt ny på marknaden.

Under 2011 låg fokus på att fortsätta utveckla tjänsten för att kunna erbjuda en överlägsen musikupplevelse till en global publik. Vi bygger på lång sikt.”

Fakta

Annonsintäkter (euro) 27 599 708
156 892 221 euro tjänade företaget på prenumeranter 2011.

27 599 708 euro tjänade företaget på annonser 2011.

3 340 937 euro tjänade företaget på övrigt 2011.

Vid utgången av 2011 hade Spotify 32,8 miljoner registrerade användare, varav 2,6 miljoner betalande.