Det blev en rättsförhandling av sällan skådad omfattning i branschen. Domaren Lucy Koh har stundtals varit så trött på kombattanterna från Apple och Samsung att hon hänfallit åt ren komik, bland annat frågade hon mot slutet av rättegången om Apples advokat ”rökte crack” när denne ville göra stora tillägg med timmar kvar av förhandlingen.

Ändå tog det bara tre dagar för juryn att bestämma sig för utfallet i de 700 olika delbeslut den hade att ta ställning till.

Juryn beslutade natten mellan fredag och lördag att Samsung ska betala Apple skadestånd på drygt 1 miljard dollar, 7 miljarder svenska kronor.

Rättegången har handlat om huruvida det ena eller andra – eller båda – företaget inkräktat på motståndarens patent på olika tekniker för smarttelefoner och surfplattor. Apple har hävdat att Samsung bryter mot sju Apple-patent, Samsung å sin sida har anklagat Apple för att bryta mot fem Samsungpatent. Tvisten gäller allt från utformningen av ikoner och igenkänning av fingerrörelser till hantering av data.

Enligt juryn har Samsung brutit mot flera av Apples patent. Däremot har Apple inte brutit mot något av Samsungs – och ska därför inte betala ett öre i skadestånd.

De cirka 7 miljarder kronorna är det största skadestånd som dömts ut i en patenträttegång.

Men enligt juryn skedde några av de patentintrång som Samsung gjort medvetet. Det innebär att domaren i fallet, Lucy Koh, har möjlighet att höja skadeståndet till det tredubbla.

Klart är att Samsung inte direkt ruineras av skadeståndet, även om det förstås är kännbart. 1 miljard dollar motsvarar 0,7 procent av de 145 miljarder dollar Samsung omsatte 2011, eller 18 procent av vinsten från det senaste kvartalet i år. Samsung har meddelat att domen kommer att överklagas.

Direkt efter domslutet fallit ansökte Apple om säljstopp för de Samsungprodukter som domen omfattar. Förhandlingar om den saken ska hållas den 20 september.

Fakta

”Det stora bevismaterialet som presenterades under rättegången visar att Samsungs plagiering gick längre än vad vi kände till. Den här rättegången handlade inte om patent eller pengar. Den handlade om värderingar.”

Tim Cook, vd på Apple

”Dagens dom bör inte ses som en seger för Apple, utan en förlust för den amerikanska konsumenten. Det är olyckligt att ett företag kan manipulera patentlagarna så att det kan vinna monopol på en rektangel med rundade hörn.”

Samsungs officiella uttalande