Låt minst tre helt olika användare vara med tidigt i projektet. Rata krångliga system. Gör stegvisa satsningar. Lyckade mobila lösningar handlar om genomförande, inte teknik.
Hela 85 procent av Sveriges företag ska satsa på en mobil it-lösning inom tre år. Det uppger analysföretaget Exido som framhåller att mobila it-lösningar är i särklass den viktigaste investeringsfaktorn för att få medarbetare mer effektiva.
De mobila it-lösningarna spänner över ett brett spektrum, allt från trådlösa kontorssystem till fältservicesystem.
– Om ett företag har en väl uttänkt strategi ger en investering i en mobil it-lösning alltid mer tillbaka än vad den kostar. Men oavsett lösning är det oerhört viktigt att utgå från användarnas perspektiv för att få resultat, säger Hans Werner, affärsområdeschef på Exido.

Poängen, menar han, är att användarna måste uppleva det nya mobila systemet som ett stöd som gör deras arbete mer effektivt. Om systemet upplevs som krångligt är risken stor att det inte används. Det kan vara att man får göra fler moment än tidigare eller hålla reda på fler lösenord.

Men den nya lösningen få inte heller vara för flexibel.
– Om företaget låter medarbetarna läsa och skicka e-post hemifrån, i mobiltelefonen, eller på arbetsplatserna utan fastslagna rutiner kan det bli kaotiskt. Till slut finns medarbetarnas e-post i så många system att lösningen havererar, säger Hans Werner.

Många har investerat
Andreas Sjöström, mobilitetsexpert på Sogeti, menar att många företag redan har investerat i olika mobila it-lösningar i det han kallar den första generationen. Det har handlat om att göra information lättare tillgänglig via handdatorer eller mobiltelefoner.

– När företagen nu investerar i den andra generationens mobila it-system drar de nytta av sina erfarenheter och det har visat sig att användarna har kommit för sent in i projekten eller inte alls, säger Andreas Sjöström.

För att en lösning ska användas optimalt ska minst tre användare vara med så tidigt som möjligt i projektet. Andreas Sjöström kallar dem för de tre s:en: superentusiasten, specialisten och skeptikern.

– Skeptikern ska se nyktert på projektet och balansera entusiasten. Specialisten utgår från den enhet eller avdelning som den mobila lösningen är tänkt för.

Tidigare var det vanligt att ett företag lanserade en mobil it-lösning i ett svep, men det blir sällan bra. Andreas Sjöströms tips är i stället att dela upp satsningen i korta pilotprojekt. Efter varje ska projektledaren samla erfarenheterna från användarna. Därefter ska delprojektet rullas ut innan man ger sig in i nästa fas.

Ytterligare tips för att få ett klockrent användande är att satsa på en enhetlig it-miljö i den mobila lösningen efter samma principer som den traditionella it-miljön.

Överdrivna säkerhetskrav
Ett hinder för lyckade mobila projekt är enligt Andreas Sjöström att säkerhetsföretagen överdriver kraven på säkerhet.

– Det skrämmer kundföretagen och hämmar användandet. Ett företag behöver inte nödvändigtvis ha banksäkerhet i sina mobila fältservicessystem. Det mest förnuftiga är att låta det verkliga behovet styra utformningen av säkerhetslösningarna, inte tonläget hos säkerhetsföretagen, säger Andreas Sjöström.

Ulf Jonströmer, vd på Brainheart Capital, menar att många investeringar i mobila it-lösningar inte används för att företag satsar för stort på en gång.

– Ta flera steg. Börja med telefonin och mobil e-postanvändning för att sedan utöka löpande. Investera i beprövade lösningar, i stället för att vara pionjär.

Fakta

n Sätt fokus på vad som ger värde
n Lansera den mobila lösningen i flera pilotprojekt.
n Ta med användarna tidigt
n Ha en enhetlig it-miljö för den mobila it-lösningen
n Överdriv inte säkerheten. Undvik flera lösenord.
n Utbilda användarna och återkoppla.