– Open source är i dag en självklarhet på många områden och för många har det blivit lite av en icke-fråga. Många använder öppen källkod utan att vara medvetna om det, säger Björn Lundell, biträdande professor på högskolan i Skövde och ordförande i Open Source Sweden.

Det är en bild som bekräftas av Kammarkollegiet som hanterar ramavtal för Statens inköpscentral. I april 2011 trädde ramavtalet ”Öppna programvaror 2010” i kraft och sedan dess har produkter som bygger på öppen källkod ökat cirka 15 procent.

De fem företag (Arctic Group, Init, Pro4u, Redbridge och Redpill Linpro) som fått förtroende att leverera produkter inom ramen för Öppna programvaror 2010 säger sig alla kunna se positiva effekter.

Tony Nicolaides, storkundsansvarig på Redpill Linpro, säger att de fem ramavtalsleverantörerna rapporterat en ökad försäljning det senaste året.

– Skälet är ganska givet: nu har man sett att öppen källkod funkar alldeles utmärkt i verksamhetskritiska sammanhang.

Samtidigt är just öppen källkod något som de flesta gärna vill tona ned.

– Mitt intryck är att man utvärderar och väljer öppen källkodlösningar och program utifrån samma kriterier som andra lösningar, säger Henrik Rydmark, marknadschef på Nordicmind som är specialiserat på öppen källkodprodukter.

Fakta

Produkter som MySQL och PostgreSQL har fått fäste på Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten och Jordbruksverket.

Det nya ramavtalet ”Öppna programvaror 2010” omsatte förra året 73,5 miljoner kronor.