Under senare år har vården effektivt rensat upp i den en gång vildvuxna systemfloran. I dag är trenden att landstingen satsar på ett system och en leverantör för all vårddokumentation i den egna organisationen – från primärvård till sjukhus och psykiatri. Det framgår av årets rapport från samarbetsgruppen för de svenska landstingens it-direktörer, Slit.

Tolv av de 21 landstingen har ett gemensamt övergripande system för sin vårddokumentation och ytterligare fyra håller på att införa ett gemensamt system. De sista fem integrerar i stället olika system i sin vårdorganisation.

Konsolideringen har lett till att upphandlingarna blivit färre, enligt rapporten. Sex vårddokumentationssystem har tillsammans 95 procent av alla användare – de tre största har tillsammans nästan tre fjärdedelar av användarna.

Fakta

Siemens
Melior, marknadsandel: 27,6 %
Compugroup
Journal 3/PMO, marknadsandel: 4,3 %,
Compugroup
Take Care, marknadsandel: 19,4 %
Evry
Systeam Cross, marknadsandel: 11 %
Cambio
Cosmic, marknadsandel: 25,8 %
Norrbottens läns landsting
Vas, marknadsandel: 6,7 %

Källa: E-hälsa i landstingen 2012, Slit