Drömmen för en marknadsförare är att varje krona som spenderas leder till ett köp. Den drömmen lever för all marknadsföring vare sig det rör sig om handel på nätet eller i butik. Då gäller det att ha koll på konsumenternas beteenden och vad de kan tänkas göra härnäst.

I dess enklaste form sker det på webben genom cookies och i butik genom handlarnas köpkort eller terminaler för självskanning. När Ica för några år sedan började med erbjudanden, som baserades på vad kortinnehavaren tidigare köpt, uppstod en diskussion. Var inte de här personifierade erbjudandena ett ingrepp i den personliga integriteten? Det blev aldrig någon het debatt och det hela tycktes mynna ut i något slags koncensus. Om de riktade erbjudande var bra så var själva företeelsen också bra.

Med den utgångspunkten utvecklar leverantörerna nu allt mer sofistikerade system som gör att handlare kan komma med allt mer precisa, personanpassade och riktade erbjudanden. Vad konsumenterna gör i sociala medier blir allt mer intressant. Av den totala tiden som tillbringas på webben utgör sociala medier i dag 22 procent. Uppskattningen gäller USA. Därför blir realtidsanalyser av våra aktiviteter på sociala medier allt intressantare. Det är mot den bakgrunden som den senaste tidens uppköp av företag som utvecklat sådana verktyg ska ses.

Ett exempel är Googles köp av Meebo, som hjälper företag med riktad annonsering i sociala nätverk. Andra exempel är Oracles köp av först Vitrue, som hjälper företag med marknadsföring i sociala medier, och därefter köpet av Collective Intellect, som analyserar vad som sägs om ett visst företag på Facebook eller Twitter. Parallellt med verktygen för att spåra konsumenternas aktiviteter på nätet, kommer undersökningar om att mättnaden mot reklam i alla former blir allt större. Många leverantörer väljer att kalla det för inspiration i stället för reklam.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

För Facebook och Google är det självklart att följa användarnas förehavanden och därmed trimma erbjudanden så mycket som möjligt.

Förvånansvärt mycket av utvecklingen sker genom företagsköp. Ett exempel i raden är Googles köp av Meebo, som hjälper företag med riktad annonsering i sociala nätverk.

Stora leverantörer som IBM och Oracle satsar också stort genom köp av företag, som har applikationer som passar in i strategin. Ett exempel är Oracles köp av Vitrue, som hjälper företag med marknadsföring i sociala medier.

Ett annat exempel är IBMs köp av Demandtec, som har utvecklat avancerade modeller som gör det möjligt att inte bara optimera prissättning, utan också att optimera erbjudanden och varuutbud i både webbhandel och butik.