– Genom våra modeller kan vi simulera vad som händer i olika scenarier som bestäms av vad våra kunder i sin tur vet om sina kunder, säger Marc Dietz, marknadschef på företaget.

Christopher Benedetto, produktmarknadschef på IBM, är entusiastisk när han beskriver möjligheterna som företaget nu kan erbjuda sina kunder och hur viktigt det är att marknadsförare tar till sig de nya möjligheterna.

– Marknadschefer måste börja bryta ned barriärerna som i dag finns mellan dem och andra avdelningar på företaget, typ it och försäljning, säger han.

Christopher Benedetto är inte alls orolig för att kunder i framtiden reagerar negativt och upplever all spårning som ingrepp i den personliga integriteten.

– Jag är själv gitarrfreak och tycker det är bra om jag får erbjudanden om gitarrer och inte pianon. Så länge vi följer reglerna för spam och dylikt är det inga problem, säger han.

En föraning om vad som händer och kommer att hända i butiker kan Leif Liljebrunn berätta om. Han är vd för Zeta Display som är ett företag som utvecklar digital butikskommunikation för bland annat interaktiva bildskärmar i butiker.

– Vi har teknik för att följa kundens beteenden i butik. Ja, till och med påverka deras vanor, säger Leif Liljebrunn.

Den enkla utgångspunkten är att en kund som stannar längre i butiken därmed handlar mer. Butiken utrustas med en uppsättning bildskärmar, men inte för många.

Exempelvis finns drygt 20 skärmar i en Ica Kvantumbutik. Videoinslagen är desto fler, och vart och ett är mycket kort.

– Vi jobbar snarare med förnimmelser som var och en är högst två sekunder långa.

Det innebär att ett Ica Kvantum har 27 000 filmer som kan visas på någon av de 20 bildskärmarna. På kundens vandring genom butiken poppar olika erbjudanden upp. Det är inte nödvändigt att kunden har identifierat sig, som i fallet där kunden loggar in genom att dra sitt kort för att börja självskanna.

Genom kameror avläses om kunden är man, kvinna, ålder och så vidare. Därmed kommer olika erbjudanden upp på bildskärmarna. Om kunden loggar in kan erbjudandena bli mer personanpassade genom att köphistoriken aktiveras.

Andra möjligheter är att varorna som ligger i varukorgen skicka sin EAN-kod och därmed skapar passande erbjudanden. När någon har lagt en sexpack Coca-Cola i sin vagn så visas erbjudanden om chips på nästa skärm som kunden passerar.

– Utmaningen är att hitta sätt att arbeta på, så att kunden inte blir störd, utan snarare inspirerad. Hittills kan vi visa på ökad försäljning i butik med hjälp av vår teknik, säger Leif Liljebrunn.

Sida 3 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

För Facebook och Google är det självklart att följa användarnas förehavanden och därmed trimma erbjudanden så mycket som möjligt.

Förvånansvärt mycket av utvecklingen sker genom företagsköp. Ett exempel i raden är Googles köp av Meebo, som hjälper företag med riktad annonsering i sociala nätverk.

Stora leverantörer som IBM och Oracle satsar också stort genom köp av företag, som har applikationer som passar in i strategin. Ett exempel är Oracles köp av Vitrue, som hjälper företag med marknadsföring i sociala medier.

Ett annat exempel är IBMs köp av Demandtec, som har utvecklat avancerade modeller som gör det möjligt att inte bara optimera prissättning, utan också att optimera erbjudanden och varuutbud i både webbhandel och butik.