Ett åttiotal hushåll i Vällingby utanför Stockholm har utrustats med digitalboxar och testat nya funktioner från pilotprojektet E-tv. Tjänster från bland annat hyresvärden, videobutiken och stadsdelsnämnden har samlats i en portal som visas när tv:n slås på. 

Slipp telefonköer

Några tjänster testas för allra första gången, eller vad sägs om att kunna göra ärenden hos Försäkringskassan bara genom att knappa på fjärrkontrollen? Med en direktuppkoppling mot Försäkringskassans it-system i Sundsvall blir funktioner som annars endast finns på myndighetens sajt tillgängliga även i tv-apparaten.

Försäkringskassan och stadsdelen Hässelby-Vällingby är två av deltagarna som varit med och finansierat projektet. Båda ser möjligheter att nå ut med information till den stora grupp som saknar dator med internetuppkoppling.

Bakom projektet står E-centret, en ekonomisk förening med säte i Vällingby. Medlemmar är bland andra Svenska Bostäder Försäkringskassan och Stockholms stad samt flera teknikföretag.

Projektledaren Patrik Forsström förklarar att projektets syfte är att överbrygga den digitala klyftan som skapas av att så många saknar internetuppkoppling.

– Men 98 procent av befolkningen har en tv så därför finns det ett stort intresse för att använda den som informationsbärare, säger han.

Gränssnittet anpassades
Eftersom tv-tjänster ofta har samma uppbyggnad som de traditionella talsvarssystemen var det bara gränssnittet som behövde anpassas till tv-apparaten för att Försäkringskassans funktioner kunde överföras till tv:n.

Trots en del tekniska problem anser deltagarna att försöket har varit lyckat. Utvärderingen visar att deltagarna använt tjänsterna och att man gärna vill ha fler.

Fakta

Hushållen som deltar i projektet utrustas med digitalboxar och kunde använda tv:n bland annat till att beställa filmer, anmäla fel i bostaden och se instruktionsfilmer om hur man till exempel byter lampa i ugnen.