Det nya indexet har tagits fram av Tim-Berners Lee, skaparen av webben och grundare till World Wide Web Foundation. Enligt indexet är Sverige bäst i världen på att använda nätet för att gagna det egna landets utveckling.

Efter Sverige hamnar USA och därefter Storbritannien. I övriga Norden hamnar Finland på en femteplats och Norge på nionde plats.

– Webben handlar om en global konversation. Det ökade förtrycket av det fria ordet, både online och offline, är troligen den störa utmaningen för framtiden på webben, säger Tim Berners Lee till BBC.

Även i Europa är nätåtkomst en lyx i många länder, trots att kostnaderna faller.

Indexet har även bottennoteringar, där Jemen rankas lägst bland de granskade länderna, före Burkino Faso och Zimbabwe. Jemen rankas lägst utifrån bland annat webbens sociala och ekonomiska påverkan. Det visar dessutom att endast en av tre personer använder webben i världen och att siffran i Afrika är under en av sex.

Rankningen avser ett antal faktorer, däribland infrastruktur för kommunikation, tillgänglighet till webbaserade tjänster, institutioner, utbildning, rättsväsende, lagstiftning, grad av censur, och i den utsträckning relevant och användbart innehåll finns tillgängligt, liksom i vilken utsträckning webben används i olika länder, utifrån politiska ekonomiska och sociala faktorer.

Irland exempelvis, som hamnar på tionde plats, gör det på grund av att nätet har en stor effekt och står för nästan 15 procent av landets bruttonationalprodukt, i form av export av olika typer av tjänster.

Fakta

1. Sverige
2. USA
3. Storbritannien
4. Kanada
5. Finland
6. Schweiz
7. Nya Zeeland
8. Australien
9. Norge
10. Irland

Lägst rankade är Nepal, Kameroon, Mali, Bangladesh, Namibia, Etiopien, Benin, Burkino Faso, Zimbabwe och slutligen Jemen. Bottennoteringarna är mer osäkra än toppnoteringarna, eftersom data saknas för vissa länder, som därför över huvudtaget inte kunnat rangordnas.