Projekt Prio, som är benämningen på Försvarsmaktens bygge av ett heltäckande it-system, har varit i blåsväder i flera år. Både Statskontoret och en statlig utredning har föreslagit att mångmiljardprojektet ska avbrytas, men hittills har Försvaret hållit linjen att projektet ska drivas i mål. Prio har en budget på drygt 2,5 miljarder kronor och får enligt Statskontorets beräkningar en slutnota på omkring fyra miljarder kronor när sådant som utbildning av användare räknats in.

Nu har Försvarsmakten låtit Gartner granska vad det skulle kosta att avbryta projektet, där två av totalt sex etapper återstår. Och Gartner menar att den minst kostsamma varianten på sikt är att köra på enligt plan.

Gartners beräkning säger att detta skulle kosta försvaret mellan 2,8 och 4,5 miljarder kronor för drift och utveckling fram till år 2020. Alternativet att avveckla Prio helt och bygga nytt skulle under samma period kosta mellan 7,9 och 10,9 miljarder kronor. Mellanvägen, att behålla de delar som redan satts i drift och i övrigt köra på alternativa system skulle kosta mellan 3,2 och 4,5 miljarder kronor 2020. Gartner menar dessutom att den största verksamhetsnyttan uppnås genom att låta projektet fortsätta.

Under september ska Försvarsmakten fatta beslut om vilken väg som gäller, och därefter förhandla om fortsättningen med huvudleverantören IBM.

Enligt planen ska hela systemet vara infört till sommaren 2014.

Försvaret har fortfarande svårt att förankra systemet hos användarna. Enligt en undersökning som Officerstidningen tagit del av anser endast 12 procent av de anställda att Prio underlättar deras arbete och bara en fjärdedel är positivt inställda till systemet.

Officerstidningen noterar också att de stora problem som införandet av SAP-systemet medfört, något CS tidigare rapporterat om, bidrar till att Försvarsmakten räknar med ett budgetöverskott på nästan en miljard kronor i år. När leveranserna av materiel uteblivit har verksamheten i förbanden minskat, vilket minskat Försvarets utgifter.

De pengar som Prio ”sparat” på detta sätt kommer dock inte Försvarsmakten till godo. Av överskottsmiljarden får Försvaret behålla 350 miljoner kronor, resten går in i statskassan.

Fakta

"Systemet är oerhört segt. Varje godkännande tar kanske
20 sekunder och vill du kolla att allting stämmer tar det ytterligare 30 sekunder innan du ens får upp sidan. För mig är Prio inget stöd utan skapar bara problem. För fyra miljarder hade man kunnat förvänta sig mer."
- Marcus Appelgren, plutonchef vid Amf 1 i Berga, till Officerstidningen.