Som CS nyligen kunde berätta har Rikspolisstyrelsen valt konsultbolaget Accenture som sin strategiska it-partner de närmaste åren, ett avtal värt 1,2 miljarder kronor. Nu är det hela påskrivet och klart. Konkurrenter till Accenture hade begärt överprövning av upphandlingen men av detta blev det intet.

Det är enligt Polisen första gången en myndighet väljer en sådan här modell, som benämns ”co-sourcing”. Christian Stuart, enhetschef för utvecklings- och förvaltningsenheten på Rikspolisstyrelsen, menar att den ger fördelar.

– Det gör oss mer flexibla och gör att vi kan öka vår leveransförmåga. Polisen har som mål att modernisera it-plattformen. För att nå dit måste vi sänka förvaltnings- och driftkostnaderna och öka utvecklingsresurserna.

Tidigare gick 90 procent till drift och underhåll och bara 10 procent till utveckling, men 2015 ska proportionerna ha ändrats till 70 procent mot 30. Avtalet med Accenture medger att Polisen gör sina köp på en rad olika sätt. Myndigheten kan avropa enstaka konsulter, lägga ut utvalda objekt för förvaltning eller anlita Accenture för hela projekt. Samtidigt är avtalet inte exklusivt, eftersom det kan finnas kompetenser Polisen behöver som Accenture inte kan leverera.

– På lång sikt räknar vi med att lägga 10 procent av uppdragen hos andra, säger Christian Stuart.

Rikspolisstyrelsens modell är oprövad i Sverige. Trots det anser inte Christian Stuart att det innebär en risk att lägga nio av tio ägg i samma korg.

– Vi ökar inte riskerna eftersom vi kan använda våra befintliga ramavtal och även skriva nya.

– Vi behöver bygga upp en struktur mot partner internt och då är det lättare att börja med en.

Varför blev det Accenture?

– Vikten låg inte på priset, utan på de samarbetsformer och det nytänkande som partnern kunde erbjuda, säger Christian Stuart.

De leverantörer som Accenture konkurrerade med om affären var i slutet av upphandlingen Tieto, IBM och Capgemini. Enligt utvärderingsrapporten från Polisen var Accenture dyrast, men vann på andra kriterier.

Fakta

10 leverantörer var intresserade av affären. Förutom Accenture, Tieto, IBM och Capgemini hade även EDB, Assistera, TPB Objektfabriken, HiQ, Fujitsu och Logica ansökt om att vara med i upphandlingen.

Valet av strategisk it-partner är en del av den sourcingstrategi som Polisen presenterade för ett drygt år sedan och där även it-support för pc och skrivare, leverans av generell och standardiserad it och avveckling av it pekas ut som lämpliga att upphandla.