Anne-Marie Eklund Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef, Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Det kan vara väldigt allvarligt för alla användare. Vi har slagit av Java. Problem uppstår eftersom det är komplex mjukvara som har lappats och lagats länge nog. Personligen såg jag gärna att Java slutade användas. Tyvärr prioriterar mjukvaruföretagen att komma ut med produkter på marknaden snabbt, i stället för att lägga tid på säkerhet.

Mikael Simovits, säkerhetskonsult, Simovits Consulting

Lösningar som Java och Flash är ett problem eftersom säkerhetshål får stor påverkan. Jag ser ingen speciell orsak till att det blir problem just nu. Man kan spekulera i att sättet Java utvecklas på spelar roll, men det finns för lite statistik om det för att analysera det. Jag tror mer på slumpen att incidenten inträffade just nu.

Robert Malmgren, säkerhetskonsult, Romab

Det är ett stort problem. Java finns på många datorer och eftersom leverantörer av mjuk-vara som operativsystem har skärpt sig riktas fler attacker mot Java och Flash. Dessutom finns Java på många hårdvaruplattformar och är allmänt komplext med många ramverk, vilket orsakar problem. Lägg till det att det funnits ett högmod bland Javautvecklare som har utgått från att Java är säkert.

Per Hellqvist, säkerhetsexpert, Symantec

Ju mer komplex en mjukvara är, desto svårare blir det att säkra den. Om man inte har förtroende för Java är den slutliga lösningen att avinstallera det, men man kan inte vända kappan efter vinden för varje säkerhetshål. I slutändan gäller det att ta ett medvetet affärsbeslut.

Tomas Djurling, säkerhetskonsult, Djurling Säkerhetsinformation

Det är ett jätteproblem eftersom många använder Java. Problemen beror på att det är en komplex plattform som har växt. Det är sannolikt andra utvecklare som arbetar med den i dag på Oracle, än när Java tillhörde Sun. De har nog inte haft tid att sätta sig in i hur den fungerar ordentligt.

Fakta

Java är dels ett programmeringsspråk, dels en mjukvaruplattform för att köra applikationer. I säkerhetssammanhang är det plattformen som är intressant.

Java ägs av Oracle. Utvecklingen av det drivs av den oberoende organisationen Java Community Process, men Oracle har sista ordet om dess framtid.