– Det lossnar nu för elektronisk identifikation, i synnerhet på tjänstecertifikatsidan, säger Kjell Allestedt, projektledare för informationssäkerhet på Carelink.

En anledning är att Telia från årsskiftet är ny leverantör av Carelinks SITHS-certifikat, vilket innebär att priserna sjunkit.
– Landstingen börjar tycka att priset är rimligt. Men frågan har också mognat säger Kjell Allestedt.

– Våra nät utsätts för många olika typer av attacker så det krävs en stark autentisering, fortsätter han.

SITHS-certifika­tet delas ut av Care­link till alla som arbetar inom vård- och omsorgssektorn i Sverige. Region Skå­ne­ och Landstinget i Östergötland har använt SITHS i tre år och nu följer Stockholms läns landsting efter. Med hjälp av kortet ska patienternas journaler bli tillgängliga för vårdpersonal på olika arbetsplatser. Även andra landsting är intresserade av e-id. ­I Värmland pågår ett försök att skicka säker e-post med krypteringsteknik.

– Det innebär att vårdgivaren kan skicka sekretessbelagd information till patienten med säker e-post. Vårdgivaren använder sitt certifikat för att kryptera och signera mejlen så att bara mottagaren kan läsa dem och dessutom vara säker på att avsändaren är korrekt. Dokumentet är också skyddat mot ändringar. 

Små volymer än så länge

Just nu är det inte några stora volymer som ges ut av certifikaten, men många är intresserade.

– Landstinget i Jönköpings Län testar piloter, Jämtland, Kalmar och Västra Götalandsregionen visar också intresse, säger Kjell Allestedt.

Den nationella it-strategin har påverkat intresset för elektronisk identifikation, uppger Kjell Allestedt. Men det innebär också att en del väljer att avvakta tills riktlinjerna blir bättre.

Vill se konsekvenserna
– Vi har inte påbörjat något arbete än, utan vi vill först se konsekvenserna av den nationella it-strategin. Vi vill inte göra något som inte harmonierar med denna, säger Lennart Storm, it-direktör på Landstinget i Jönköpings län.