Regeringen beslutade tidigare i år att tillsätta en utredning som skulle se över lagen om skydd för landskapsinformation. Lagen är avsedd att skydda till exempel militära skyddsobjekt.

Utredningen noterar att som den är utformad nu skulle till exempel svampplockare som sparar svampställen på en karta i sin smarttelefon och joggare som använder appar som Runkeeper för att kartlägga sin träning göra sig skyldiga till lagbrott. För att samla sådan information måste man söka tillstånd för att upprätta en databas.

– Vill du upprätta en databas ska du alltid uppsöka Lantmäteriet, men vill du samla information om sjöar behöver du höra av dig till Försvarsmakten, säger Sofia Stjernlöf, Lantmäteriets förordnade expert i utredningen.

Straffet för den som bryter mot lagen är böter eller fängelse i upp till ett år. Sofia Stjernlöf säger dock att hon inte hört talas om att någon skulle ha dömts för att ovetandes ha brutit mot lagen.

Lagen trädde i kraft 1993 och enligt Sofia Stjernlöf har utbredningen av smarttelefoner och digitalkameror gått så snabbt att den inte hunnit med.

En annan punkt som utredningen ska se över är att satellitbilder inte omfattas av lagen. Användningen av satellitbilder har blivit allt vanligare i kart- och positioneringstjänster, men känslig information måste inte retuscheras bort från satellitbilder. Däremot måste skyddsobjekt döljas från flygbilder. Exakt hur lagen kan komma att förändras är oklart, men utredningen ska presentera sina förslag 2013.