De fyra mobiloperatörernas initiativ för mobila betalningar, Wywallet, har fått en besvärlig start. Innan den mobila plånboken ens lanserats beslutade Konkurrensverket att inleda en undersökning om operatörssamarbetet bryter mot konkurrenslagstiftningen.

Från flera företag som förlitar sig på betal-sms – den etablerade teknik som används för att ta betalt via mobilen – hörs kritik och oro för att Wywallet ska kväva det redan fungerade sms-betalsystemet.

Inget av detta är oväntat.

Givetvis är det kontroversiellt att samtliga fyra konkurrerande mobiloperatörer plötsligt slår sina påsar ihop inom ett så centralt område som mobilbetalningar. Det kan skapa en framtid där andra, och kanske bättre, betalplattformar får svårt, för att inte säga omöjligt, att konkurrera.

Det är negativt om tillväxten för Wywallet sker på bekostnad av det enkla och lättanvända betal-sms-system som redan fungerar alldeles utmärkt.

Wywalletsatsningen har också en viktig positiv potential.

Mobilbetalmarknaden har länge lidit av en betydande fragmentisering med massor av system och plattformar. Inget enskilt system har lyckats sätta standarden med stort S och det stora genombrottet för den mobila plånboken har uteblivit.

Rent krasst, det enda som kan bidra till att bryta dödläget är storskaliga initiativ av den typ som de svenska mobiloperatörerna nu dragit i gång med Wywallet.

Om satsningen lyckas kan Wywallet på lång sikt också utvecklas och öka konkurrensen gentemot storbankerna, där exempelvis räntnivåer på insatta pengar blir vapen. Det är en viktig faktor.

Väljer mobiloperatörerna den vägen kan de bidra till att öka konkurrensen i stället för att minska den.