Microsofts största problem med nya Visual Studio 2012 blir att övertyga de utvecklare som nyligen kommit i gång med den förra versionen, Visual Studio 2010, att uppgradera.

Det enklaste sättet att väcka intresse är att få utvecklare av mobilappar med på tåget. Det stämmer bra överens med att Microsofts viktigaste fokus just nu är att lyckas på mobilmarknaden.

Andreas Sjöström som är ansvarig för Sogetis labb för apputveckling i Mumbai är positiv:

– Min uppfattning är att Microsoft ligger långt före alla konkurrenter på verktyg för mobilutveckling, säger Andreas Sjöström.

– Stödet för nya plattformar är en av de viktigaste sakerna med en ny version och jag tycker att Microsoft har gett det, säger han.

Andreas Sjöström nämner samarbetsfunktioner och bättre testhantering som andra viktiga nyheter som Microsoft arbetar med.

Patrik Löwendahl, lösningsarkitekt på Avanade, håller med om att nya Visual Studio är bra för apputvecklare, men tycker inte att det bjuder på så mycket innovation:

– Det är bra att det inte är så mycket nytt, företagen får svårt att hinna uppgradera annars. Det är även bra att man kan dela på resurser som lösningsfiler mellan olika versioner av Visual Studio. Det man kan vända sig mot är att Microsoft marknadsför nya Visual Studio som innovativt när det inte är det, säger Patrik Löwendahl.

Förhandsdiskussionerna om missnöje med nya färgscheman och stora bokstäver i menykommandon tycker han inte är så viktiga:

– Jag tror det är en vanesak. Microsoft har försökt undvika stora kontraster mellan färger och anpassat utseendet i Visual Studio till Windows 8. Det kanske kunde vara lite mer färgglatt, säger Patrik Löwendahl.

Joel Abrahamsson som driver det egna företaget Abrahamsson Software har inte sett något revolutionerande i den nya versionen av Visual Studio. Han har tillägg till Visual Studio 2010 som ger många av de nya funktionerna i version 2012.

– En positiv sak blir förhoppningsvis att leverantörerna av tillägg blir tvungna att komma på nya funktioner.

Fakta

Den nya versionen av Visual Studio benämns omväxlande som version 2012 och 11. Den används till exempel för utveckling med språken C# och Visual Basic, på Microsofts Dotnetplattform.