Polisens egenutvecklade brottsutredningssystem ersätts med uppföljaren, Pust 2, som bygger på en Siebelplattform från Oracle.

Systemet ska först testas, därefter införas i pilotform och sedan rullas ut i hela organisationen.

– Senast i början av nästa år ska större delen av alla användare kunna köra nya versionen. Det innebär att vi successivt inför Pust 2 tillsammans med en del nya funktioner, säger Ola Öhlund.

Det innebär att vissa poliser under en tid tvingas arbeta med flera versioner av systemen.

– Vi tror inte att övergången ska innebära några stora problem. Dessutom avser stora delar av den utveckling vi har gjort under senare tid plattformar som kan utnyttjas i det nya brottsutredningssystemet, säger Ola Öhlund.

Till en början ska systemet används vid utredningar av enklare brott, exempelvis ringa narkotikabrott, brott mot knivlagen och andra rutinärenden. På sikt ska systemet kunna hantera även mer komplexa brottsutredningar, exempelvis med många misstänkta inblandade. Systemet ska på sikt bli mer anpassat till ärendehanteringen vid brottmål och kunna kopplas ihop med åklagarmyndighetens system.

– På sikt är målet att vi ska ha så väl integrerade system att vi enkelt kan överföra elektronisk information i samband med brottmål, något som bara görs delvis i dag. Där vill vi snabbare kunna koppla samman polis, åklagare och kriminalväsende automatiskt.

Rikspolisstyrelsens nya ramavtal med Accenture, påverkar till viss del Siebelinstallationen. Sedan tidigare levererar Accenture både kompetens och projektledning när det gäller Siebelprojektet. Den nya affären innebär att Accenture blir utvecklingspartner till Polisen.

– Till en början sköter vi driften av ärendehanteringssystemet, även om det också kan ändras på sikt, säger Ola Öhlund.

Trots den tidigare hårda kritiken om miljoninvesteringar i sjön, som CS har skrivit om, anser han att det nya systemet ger stora fördelar i form av lägre kostnader för egenutveckling, bättre integration med andra myndigheters system och möjligheter att digitalisera mer komplexa utredningar, vilket minskar pappersarbetet.

– Under senare tid har vi inte hört någon kritik och de flesta inom organisationen verkar i dag vara överens om att det här rätt väg, säger Ola Öhlund.

Visserligen innebär den nya plattformen en merkostnad genom att Polisen gör en kortsiktig investering för att flytta.

På sikt lönar det sig, anser Ola Öhlund, eftersom Polisen kan minska sin egenutveckling. När Siebelplattformen står klar kommer den nästan helt att bygga på standardversionen, med så lite anpassningar som möjligt.

– Först framåt 2015 och de senare projektfaserna kan vi överblicka de ekonomiska konsekvenserna. Vi tar en kostnad för att flytta, men tror på en positiv återbetalning på sikt, säger Ola Öhlund.

Fakta

CS avslöjade i fjol att Polisen var på väg att skrota sitt egenutvecklade system Polisens utredningsstöd, Pust. Systemet hade kostat uppemot 100 miljoner kronor, vilket ledde till kritik, både från Polisens it-arkitektgrupp och utredningsstödets projektgrupp, om att pengar slösats bort.

De ansvariga för förstudien till Siebelinvesteringen ansåg att stora delar av det gamla systemet kan ersättas av Siebel, med sänkning av kostnaderna med 40 procent.

Enligt sitt budgetunderlag för 2013–2015 konstaterar Polisen att kostnaden för att införa det nya it-systemet fullt ut uppgår till 100 miljoner kronor per år, pengar som Rikspolisstyrelsen har ansökt om, i form av ökade anslag som ska täcka den ökade årskostnaden.

100 miljoner kronor.

Så mycket kostar införandet av det nya it-systemet per år fram till och med 2015.