Traditionellt har Landshypotek ägnat sig åt finansiella tjänster för skogs- och lantbrukare, men nu ger sig företaget in i bankvärlden och satsar på att bli bank även för allmänheten.

– Tidigare hade vi ett lapptäcke med speciallösningar. Den gamla miljön var kostsam och dyr i drift. Vi behövde sätta punkt eftersom de gamla systemen var för sårbara, manuellt krävande och personberoende, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

När det 176 år gamla hypoteket nu blir bank, är planen att på fem år gå från att ha cirka en miljard kronor i inlåning, till det tiodubbla. Samtidigt ska antalet kunder öka från omkring 50 000 till 150 000.

Bytet av affärssystem drogs i gång 2010 och i somras blev en delflytt klar – då infördes plattformen i dotterbolaget Jordbrukskredit. Övergången skedde utan problem enligt Kjell Hedman. Fram till november ska bankmodulen införas i hela koncernen och banken dras igång under nästa år.

– Genom att byta plattform minskar vi både operativa risker och de kostnader som finns med en gammal miljö. Samtidigt blir kreditbedömningen effektivare, vilket sänker risknivåerna genom att vi får mer strukturerade underlag för att fatta beslut, säger Kjell Hedman.

Landshypotek ser investeringen som medelstor och räknar med att den ska betala sig på ungefär tre år.

– Vi ser att it-kostnaderna stabiliseras och på sikt kan de sjunka. Därmed klarar vi den här satsningen, som innebär att it-miljön ändras från grunden, utan att öka kostnaden.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Antal anställda: 110 anställda på 18 orter. Huvudkontor i Stockholm.

Omsättning: Cirka 2,5 miljarder kronor 2011.

Vinst: Cirka 514 miljoner kronor.
 Verksamhet: Utlåning och finansiella tjänster till bland annat jord- och lantbrukare är på väg att starta bankverksamhet, med målet att ha 150 000 kunder 2014.

Vd: Kjell Hedman.

Redan i mars nästa år ska banken vara igång med nya inlånings- och nätbankstjänster.

Avgörande för utökningen är att Landshypotek byter från en gammal egenutvecklad systemplattform till en bankmodul från SAP, samt en plattform för kreditbedömning från Emric. Bankmodulen omfattar reskontra samt konto- och kredithantering.

I dagsläget behåller Landshypotek ett 25-tal andra mjukvaror, däribland ekonomisystem, och kundvård.

Landshypotek har via systemintegratören Applicon köpt standardsystem från SAP och Emric.

Landshypoteks driftpartner Logica är ansvarig för driftmiljön.