Nu är det inte bara webben som företag måste ta hänsyn till när det gäller marknadsföring, tjänster och e-handel. I takt med att kunderna surfar och gör allt mer i sina smarta telefoner och läsplattor blir det allt viktigare för företagen att utvecklingen sker med så kallad följsam webbdesign, där innehållet på skärmen anpassas efter vilken enhet det gäller.

Under Webbdagarna i Göteborg tidigare i veckan refererade Mikael Andersson, vd på Star Republic, och Linus Bille, ansvarig för avdelningen Web & Mobile på HiQ, till en undersökning från Google som visar hur mobila enheter påverkar användandet av enheter med andra format i amerikanska storstäder.

– Den visar att dogmen att mobilen blir viktigast och dödar allt annat inte riktigt stämmer. I stället är det skärm plus skärm som är det nya svarta, säger Linus Bille.

81 procent som deltog i undersökningen uppgav att de använder mobilen kopplat till vad de ser på tv. Till exempel att de efter att ha sett en reklamfilm sträcker sig efter sin smarta telefon för att söka mer information om företaget eller produkten.

Två av tre använder mobilen och datorn samtidigt och lika många använder dator och tv samtidigt för att få en rikare upplevelse. 20 procent använder aldrig två skärmar för att förhöja upplevelsen.

Undersökningen visar även att 67 procent av shoppingen på nätet börjar i mobilen.

– Man börjar i mobilen och går sedan vidare och lägger ordern någon annanstans. Det blir också allt vanligare att ordern läggs direkt i mobilen. Så här ser det inte ut i Sverige i dag, men historiskt sett tar sig den här typen av trender hit allt snabbare. Vi tror att det gäller även här ganska snart, säger Mikael Andersson.

De ser båda en stark trend att shopping via mobilen växer.

Samtidigt gör utvecklingen av flera kanaler att affärslogiken blir mer komplex. Det blir svårare att mäta nyttan av sina investeringar när användarna beter sig på så olika sätt, och att de startar handeln på ett ställe men avslutar på ett annat.

Linus Bille ser också en trend att affärsfokus tar över teknikfokus.

– Följsam webbdesign är ett webbinitiativ från början, men eftersom det finns så mycket affärsnytta att hämta tar säljare och affärsfolk många gånger över och driver utvecklingen vidare från sitt perspektiv.

Fakta

Kartlägg skärmsamverkan för målgruppen. Hur vill målgruppen jobba med flera skärmar, nu eller i framtiden?

Prioritera innehållet. Vad ska visas i de olika enheterna för att få den bästa upplevelsen?

Utveckla ett flexibelt formspråk. Få företag har en grafisk profil som innehåller något om hur typsnitt ska skalas upp och ner eller hur logotyper ska ändras i en följsam design. Tänk på det från början.

Analysera utmaningarna. Alla företag kanske inte ska tillämpa följsam webbdesign. För vissa kanske det är bättre med en app i mobilen eller en speciell mobilsida för att passa kundernas beteende.