– Det är viktigt att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen kan få tillgång till information om utländska förhållanden som inhämtas genom signalspaning, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

– Därigenom stärks Sveriges förmåga att förebygga och förhindra terrorism och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.

Inhämtning av uppgifter ska enligt regeringen få ske för "de syften som redan nu är tillåtna i signalspaningslagen", och som exempel nämns att kartlägga strategiska förhållanden inom internationell terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet "som kan hota väsentliga nationella intressen".

De begränsningar som finns i signalspaningslagen om hur spaningen får inriktas ska även gälla polisen.

Säpo och Rikskriminalen får tillgång till sitt nya verktyg den 1 januari 2013.