Det besked Microsoft nu har gått ut med är att en handfull av de säkerhetsprodukter som bär namnet Forefront ska läggas ner i december och sluta supporteras vid utgången av 2015. De berörda versioner är Forefront för Exchange Server, Sharepoint, Office Communications Server och Threat Management Gateway. Kvar som egna produkter återstår sedan bara Forefront Identity Manager och Forefront Unified Access Gateway.

Även när det gäller onlinetjänsten Forefront Online Protection for Exchange försvinner varumärket Forefront och det nya namnet blir Exchange Online Protection.

Microsoft beslut grundar sig på att man i större utsträckning än i dag vill baka in säkerhetsprodukterna på ett djupare plan. Det gäller exempelvis Exchange 2013 som kommer att förses med ett inbyggt skydd mot skadlig kod där tekniken är hämtad från Forefront Protection 2010 for Exchange Server. Sedan tidigare har Forefront Endpoint Protection bakats in i System Center Endpoint Protection.