Avsikten med Googles konverteringsverktyg J2Objc är att göra det möjligt att skriva delar av Ipad- och Iphone-appar i Java, något som normalt inte är möjligt. De delar av en app som ska kunna skrivas i Java är de som inte berör användargränssnittet. Det kan till exempel handla om databasåtkomst och affärslogik.

Eftersom Apple inte tillåter Java på sina mobila enheter öppnar konverteraren nya möjligheter. J2Objc stöder version 6 av språket Java.

Bland övriga utvecklarnyheter från Google märks ett bibliotek för att komma åt olika programmeringsgränssnitt, så kallade api:er. Namnet är Python Client Library for Google APIs. Python är sedan länge ett favoritspråk på Google.