Shailesh Rao är ansvarig för affärsutveckling på Googles division för företagstjänster. Han framhäver att Google inte gör skillnad på tjänster riktade till företag och konsumenter.

Molnplattformen App Engine, Apps med kontorsprogram, den stora söktjänsten och andra Googletjänster körs på samma infrastruktur. Det ska enligt Shailesh Rao innebära en garanti för kunderna att Google anstränger sig till det yttersta för att garantera tillgänglighet.

Han kan inte låta bli att göra en jämförelse med en av de värsta konkurrenterna på molnplattformar:

– Om Amazons molnplattform går ner så kan du fortfarande handla böcker på Amazon. Om infrastrukturen för App Engine fallerar så fungerar inte vår söktjänst heller. Du kan föreställa dig hur mycket vi anstränger oss för att garantera tillgänglighet.

En kritik som brukar framföras mot App Engine är att den inte bjuder på en fullständig implementation av Java. Det örat vill Shailesh Rao inte lyssna på:

– De flesta delarna av Java finns med. Visst kan det krävas en del arbete för att flytta existerande Javaapplikationer till App Engine, men det är minimalt. Att det finns tillgång till programmeringsgränssnitt för våra andra tjänster på webben är en fördel.

Googles inställning är alltså att samma molntjänst fungerar lika bra för konsumenter och företag, eller ”en tjänst, olika paketeringar” som Shailesh Rao uttrycker det. Här hittar vi en stor skillnad mot många konkurrenter som har skilda erbjudanden för konsumenter och företag, eller bara inriktar sig på en av grupperna.

– Leverantörer som fokuserar på företagsmarknaden skapar specifika lösningar. Vår idé är att fokusera på användaren och sedan göra det möjligt att skala användningen.

Han säger vidare att företagstjänster kräver dygnet runt-support, till skillnad från konsumenttjänster.

– Det här är framtiden, förändringar kommer. Man måste våga för att vinna.

Fakta

  • App Engine är Googles molnplattform som kunder kan använda för att köra sina egna applikationer.
  • I skrivande stund finns det cirka 500 000 aktiva applikationer på App Engine.
  • Det görs två biljoner databasanrop på App Engine varje dag.
  • 7,5 miljarder transaktioner genomförs per dag.
  • Google avslöjar inte det totala antalet kunder på App Engine.