Dokumenten kommer från projektet Clean IT, vars syfte från början var att ta fram frivilliga riktlinjer för att bekämpa terrorism på nätet. Ett dokument som läckt ut visar att det pågår diskussioner som kan leda till förslag om att kraftigt inskränka EU-medborgarnas fri- och rättigheter.

I ett antal ”rekommendationer” diskuterar Clean IT bland annat förslag om att operatörer ska hållas ansvariga ifall de inte har tillräcklig övervakning när det gäller att avslöja terrorism eller terrorplaner på nätet.

Vidare uppmanas företagen att filtrera och övervaka anställdas aktiviteter, samtidigt som polisen föreslås få utökade befogenheter att ”patrullera” sociala medier. En fråga som också diskuteras i dokumentet är om det ska bli olagligt att länka till terroristrelaterat innehåll på sajter. Ytterligare ett förslag är att sociala medier endast ska få tillåta verkliga bilder på användare och att användarna måste uppge sina riktiga namn.

Dokumentet har lagts ut på nätet av den digitala konsument- och rättighetsgruppen Edri, som menar att dokumentet visar på planer på att införa omfattande övervakning av medborgarna. Clean IT sägs också utföra dubbelarbete, vid sidan om den så kallade CEO Coalition, som arbetar med riktlinjer för att skydda barn mot brott på nätet.

– Båda två är på väg att, oberoende av varandra och utan koordination, utfärda riktlinjer för att bland annat införa knappar för att rapportera och flagga för olagligt material. Båda har också diskuterat frågan om filtrering av uppladdat material, för att övervaka innehåll som läggs ut online av europeiska medborgare, säger Joe McNamee, företrädare för Edri, till IDG News.

Fakta

Clean ITs sajt innehåller en offentlig version med rekommendationer, som enligt Edri skiljer sig kraftigt från de läckta dokumenten.

Enligt en företrädare för Clean IT så är de senare bara ett diskussionsmaterial och de uppger i ett genmäle till Edri att ordet ”rekommendationer” aldrig borde ha använts i dokumentet. De säger också att det allmänt tillgängliga materialet avser frågor där enighet nåtts. Clean IT förnekar också att projektet ska ha överskridit sina befogenheter.