Det blir inga extra avgifter för att använda Skype eller andra ip-telefoniappar i mobilen för Telias abonnenter.

– Det blev för komplicerat att kommunicera till kunderna. Det är enklare att låta ip-telefoni ingå i avgiften. Vi vill att det ska vara enkelt för kunderna, säger Linda Timsäter, kommunikationsansvarig på Teliasonera.

Det var i våras som Teliasonerachefen Lars Nyberg gick ut och flaggade för att bolaget under sommaren tänkte införa en extraavgift för kunder som använder ip-telefoni i mobilen.

Åtgärden beskrevs som nödvändig för att öka dagens förhållandevis lilla intäktsandel som kommer från den snabbt ökande mängden mobildata. Samtidigt skulle de egna mobilsamtalsintäkterna skyddas.

Lars Nybergs utspel väckte stor uppmärksamhet och fick stark kritik. Trots att avgiften inte skulle ha av brutit mot några formella regler, ifrågasattes från flera håll om inte planerna var ett avsteg från nätneutraliteten.

Det är inte bara på den svenska marknaden som bolaget tvingats till reträtt. Teliasoneras spanska mobilbolag Yoigo försökte i våras införa egen ip-telefoni i mobilen som en avgiftsbelagd tilläggstjänst.

Försöket blev inte någon kommersiell framgång. I dag ingår återigen ip-telefoni i Yoigos vanligaste mobilabonnemang, medan ip-telefoni som tilläggstjänst endast erbjuds till de minsta abonnemangspaketen.

Samtidigt som Teliasonera nu skrotar planerna på att ta ut extraavgifter av exempelvis Skypeanvändare inför bolaget i stället en betydande avgiftshöjning i samtliga befintliga mobilsurfabonnemang.

Prishöjningen görs enligt Teliasonera ”för att motsvara kundernas ökade behov av datakommunikation”.

Enligt Linda Timsäter handlar det om en höjning av månadsavgiften på upp till 30 kronor. För en kund som använder något av de vanliga mobilsurfpaketen som tilläggstjänst kan det betyda en extra avgift på 360 kronor årligen.

Det är oklart hur mycket pengar Teliasonera drar in på avgiftshöjningen. Enligt Post- och telestyrelsens marknadsstatistik hade Teliasonera vid årsskiftet 518 000 kunder som använde mobilsurf som tilläggstjänst.

Baserat på den siffran innebär avgiftshöjningen lågt räknat ett extra tillskott på 200 miljoner kronor årligen för teleoperatören.

Fakta

29 februari 2012: På mobilmässan Mobile World Congress flaggar koncernchefen Lars Nyberg för konkreta planer på avgifter på ip-telefoni.

19 april: I samband med kvartalsrapporteringen ger Lars Nyberg definitivt besked om att Telia ska börja ta betalt för ip-telefoni.

– Det lanseras i Spanien inom en månad och i Sverige för nya abonnemang under sommaren, säger han.

Slutet av augusti: Sommaren går mot sitt slut utan att någon ip-telefoniavgift syns till. Teliasoneras kommunikationschef Tomas Jönsson använder i samtal med CS mer vaga formuleringar än tidigare. Han säger ”i den mån” avgiften införs så är det fortfarande oklart när.

24 september: Telia gör en helomvändning och meddelar att det blir fortsatt fritt fram att använda ip-telefoni i befintliga mobilsurfabonnemang. Samtidigt höjs månadsavgiften för mobilsurf med upp till 30 kronor.