Företagsinterna appar kommer starkt, enligt en undersökning från mobilapplikationsföretaget Appcentral som Infoworld refererar till. 68 procent av de svarande uppger att deras verksamhet har någon egen och företagsintern mobilapp som används inom verksamheten.

Det är inte it-avdelningarna som främst driver den här utvecklingen enligt samma undersökning, utan initiativen kommer ofta från olika affärsenheter eller marknadsföringshåll.

Det finns även exempel på helt egna appbutiker. Ett företag som varit tidigt ute är General Electric vars anställda har laddat ner appar från den interna appbutiken GE Appcentral 350 000 gånger.

En förklaring till varför företag väljer att ta fram företagsinterna appar och appbutiker är den fortsatta framväxten inom bring your own device-området, alltså att anställda tar med egna smarttelefoner och surfplattor och använder dem på jobbet.

– När företagens stöd till bring your own device ökar kommer både inställningen och användandet att få ett uppsving, säger Forresters analytiker Michele Pelino till ZDnet.

I ett läge där de anställda börjar använda egna mobila enheter på jobbet och det börjar spreta kan interna appbutiker och appar vara ett sätt för it-avdelningen att hålla anställda nöjda samtidigt behåller kontrollen över en spretande mobil miljö, anser Michele Pelino.

Men det är inte hela förklaringen. Från verksamhetshåll är de företagsinterna apparna inte minst ett verktyg för att förbättra ekonomiska resultat. De tydligaste exemplen är appar direkt avsedda för säljkåren, som driver försäljningen och bidrar till förbättrade resultat.

Sådana exempel går att finna även i Sverige, bland annat verktygstillverkaren Bahco. De har utrustat säljarna av bandsågsblad med en app för att kunna genomföra beräkningar på fältet, vilket fungerar snabbare och bättre än de papperskataloger som säljarna tidigare åkte runt med. Det finns även andra exempel, som appar för intranät. I Sverige har exempelvis SJs lokförare tillgång till en egen Androidapp med trafikinformation.

När Telenor genomförde en undersökning bland svenska it-beslutsfattare svarade 19 procent att de har en företagsintern app på plats. 40 procent svarade att de har planer på att ta fram en företagsintern app de närmaste åren.