Halsfluss orsakas av streptokocker och är både smärtsamt och kostsamt. Streptokockerna orsakar dessutom 600 000 dödsfall om året, orsakade av blodförgiftning.

Hittills har man bara kunnat studera streptokockerna i laboratoriemiljö, men Lundaforskaren Johan Malmström vill kunna studera dem på plats, alltså i halsen.

Någon app blir det väl inte, men Malmström har fått ett forskningsanslag på 1,5 miljoner euro för att utveckla ett datorsystem för analys av streptokocker. Hans metod är baserad på masspektrometri, en metod att göra kemiska analyser.