Beslutet sker efter förhandlingar och ett antal förändringar i tjänsten från Googles sida, säger den norska datainspektionen. Därmed blir det grönt ljus för norska myndigheter att använda Google Apps. Tjänsten stoppades i januari av datainspektionen, som är känd för att hålla USA-baserade leverantörer kort. Orsaken var att Googles molntjänst ansågs bryta mot norsk lag. Google och andra företag som vill sälja molntjänster måste utveckla tjänster som följer EUs och Norges lagstiftning.

En invändning mot Google Apps var att det inte går att veta var data lagras och vem som får tillgång till dem. Men datainspektionen har nu granskat molntjänster i städerna Narvik, som använder Google Apps, och Moss, som använder Microsoft Office 365.

– Vår slutsats är att datainspektionen nu kommer att tillåta dessa tjänster, säger datainspektionens företrädare Björn Erik Thon i ett uttalande.

Tjänsterna måste även i fortsättningen uppfylla de krav som ställs och leverantörerna måste kunna visa att så sker. Exempelvis är får e-post lagras ute i Europa, i länder där EUs lagar gäller, eller i USA, om detta sker inom ramen för lagen Safe Harbour, även om detta enligt datainspektionen inte är en perfekt lösning.

Innan en molntjänst får börja användas i Norge, måste den genomgå en risk- och säkerhetsgenomgång. Dessutom måste leverantören garantera att den följer norsk lag. Google uppger i ett uttalande att företaget är nöjt med att den norska datsinspektionen har godkänt att Narvik använder Google Apps. Fortfarande granskas analystjänsten Google Analytics av datainspektionen.