Mycket forskning hävdar att en majoritet av alla företagsköp misslyckas. Frågan är i så fall varför företag fortsätter att köpa varandra?

– Om mognadsgraden för en bransch är hög är det svårt att växa organiskt. Det finns en övertro på att ett företagsköp ska vara en genväg till tillväxt, säger Linus Malmberg, vd på Cordial Business Advisers.

Det köpande företaget kan till exempel hoppas på att en mängd nya kunder ska komma in och att man ska slippa mödosam rekrytering.

Ett annat skäl att köpa företag är att det är ett enkelt sätt för en ledning att visa sig handlingskraftig.

Filip Ekstrand, delägare av konsultföretaget Advince, drar den tanken ännu längre:

– Många företagsköp är fåfängedrivna av företagsledningar som vill synas i affärspressen eller är avundsjuka på andra företagsledare som syns mer i pressen än de själva.

Filip Ekstrand skiljer på företagsköp inom en nisch och när ett företag försöker bredda sin verksamhet. Han anser att det är större chans att lyckas om man köper ett företag inom ett område man redan är verksam i. Det är till exempel enklare för ett affärssystemsföretag att köpa ett annat sådant än ett beslutsstödsföretag.

– Men det är inte säkert att det som är bra för ägarna också är bra för kunderna till det uppköpta företaget som kommer att tvingas byta affärssystemsmiljö, kommenterar Filip Ekstrand scenariot med två affärssystemsföretag.

Andra förklaringar rör vikten av kommunikation.

– Jag förvånas av att det enda vi lär av historien tycks vara att vi inget lär av historien. Forskningen visar att de flesta företagsköp misslyckas. Ofta för att köpande företag inte kommunicerar till berörd personal vilken nytta de har av köpet, säger Søren Ravnskov, arbetande styrelseordförande på Astrakan strategisk utbildning.

Linus Malmberg på Cordial påpekar att det är viktigt att ha vettiga förväntningar.

– Det tar 6–8 år att förändra kulturen på ett företag. Varför skulle det gå snabbare på ett företag som köpts?

Det är också läge att dra ner förväntningarna på att få behålla nyckelpersoner på köpta företag, vissa försvinner.

Om det handlar om att köpa mjukvaruföretag kanske inte det betyder så mycket om man köper mjukvara som verkligen behövs i det egna sortimentet. Då är det viktiga att integrera den köpta mjukvaran med den som redan finns.